Kinh tế vĩ mô dự kiến hợp lí ở Mỹ

Trường phái "Kinh tế vĩ mô dự kiến hợp lý” (Rational Expectation Macroeconomic: REM) do Robert Lucas, Trường đại học Chicago và Thomas Sangent, Trường Minnesota sáng lập, được xây dựng trên hai giả định. Một là, mọi người đều sử du hoc nhat ban dụng thông tin hạn chế của mình một cách tốt nhất. Họ có những hiểu biết về chính sách kinh tế như những người làm ra chính sách kinh tế. vì thế, họ cđ được những lựa chọn hợp lý và không ai co' thể đánh lừa được họ. Hai là, giá cả và tiền lương co' tính linh hoạt để cung cầu cân bằng nhau ở các thị trường.

Điều này có nghĩa là, trên thị trường, với một lý do nào đó mà cầu giảm, thì giá cả lập tức giảm xuống để dịch vụ kế toán thuế xác lập mức cung cầu mới và ngược lại

Lý thuyết dự kiến hợp lý được vận dụng trước hết trong việc phân tích thị trường lao động. Giữa trường phái REM và những nhà kinh tế học vĩ mô trường phái chính có những tranh luận gay gắt về vấn đề thất nghiệp. Những nhà kinh tế học trường phái chính cho rằng, vì giá cả và tiền lương là cứng nhắc chậm thay đổi, xuat khau lao dong nhat ban nên phần lớn thất nghiệp là không tự nguyện. Ngược lại, các nhà kinh tế học trường phái REM cho rằng, vì giá cả và tiền lương linh hoạt, nên hầu hết thất nghiệp là tự nguyện. Người lao động thất nghiệp là do mức tiền lương thực tế quá thấp không đủ đẩy họ đi làm (Xem hình XI-2).

Ví dụ, trong thị trường lao động, điểm cân đối ban đầu là E, lúc đố công ăn việc làm là OL, tại điểm này mức công ăn việc làm vẫn nhỏ hơn toàn bộ lực lượng lao động OM. Vậy EG là thất nghiệp. Khi cầu lao động giảm xuống DD’, sẽ có hai trường hợp xẩy ra. Nếu tiền lương giảm xuống mức V’, thì thị trường lao động sẽ nhanh chóng được điều chỉnh ở mức E’: Khi ấy sẽ CÓ thêm một số người LL’ (hay E’G’) không muốn đi làm với mức lương V’. Do vậy, họ là thất nghiệp tự nguyện. Ngược lại, nếu mức lương không linh hoạt mà vẫn giữ ở V, thì số người muốn đi làm với mức lương này là OL (hay VE) nhưng cầu với mức lương này chỉ đủ cho sô' lao động là OL” (hay VH). Do vậy, L”L (hay HE) sẽ là thất nghiệp không tự nguyện. 

Theo trường phái REM, trình độ hiểu biết của người lao động sẽ ảnh hưởng tới tình hình thất nghiệp và do vậy mà tác động tới chu kỳ kinh tế. Chẳng hạn, khi tiền lương công nhân tăng, nếu họ cho rằng tăng lương sẽ tăng thu nhập thực tế, thì họ sẽ tăng cung lao động. Trong trường hợp này, thất nghiệp giảm xuống dưới mức tự nhiên. Song, nếu công nhân thấy ràng, mặc dù tiền lương cố tăng nhưng giá tư liệu sinh hoạt cũng tăng thì họ không được lợi. Do vậy, sẽ không tăng cung lao động. Trong trường hợp đó tiền lương, giá cả tăng sẽ làm tăng lạm phát, còn nạn thất nghiệp vẫn nghiêm trọng. Như vậy, sự hiểu biết của công dân là nguyên nhân biêh động của chu kỳ kinh tế, nhân tố ảnh hưởng tới sản lượng và thất nghiệp.

Bạn đang xem bài viết trong chuyên mục Thời trang tại website http://taigamedidong247.com

Filed in: Thời trang Tags: , ,

You might like:

Thu hút và giữ khách hàng (P4) Thu hút và giữ khách hàng (P4)
Thu hút và giữ khách hàng (P4) Thu hút và giữ khách hàng (P4)
Các lý thuyết kinh tế của phái Cambridge (P2) Các lý thuyết kinh tế của phái Cambridge (P2)

Leave a Reply

Submit Comment
© 2017 Tải game di động. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.