Các lý thuyết kinh tế của phái Cambridge (P2)

Của cải gồm những vật thỏa mãn nhu cầu một cách trực tiếp hay gián tiếp. Nó cố thể là những của cải vật chất hay phi vật chất. Chúng có thể là ngoại tại (tức là từ những người khác du hoc nhat ban mang lại cho cá nhân) hay là nội tại (tức là do bản thân anh tạo ra). Chúng co' thể được chuyển dịch hoặc cho không hay qua trao đổi. Của cải xã hội là đối lập với của cải cá nhân. Co' những của cải tập thể, những của cải vật chất mà một cá nhân co' chung với những người láng giềng. Của cải của một dân tộc, do đo', được hình thành từ những của cải cá nhân và những của cải tập thể của các thành viên của no'.

Lý thuyết về của dịch vụ kế toán thuế trọn gói cải và nhu cầu

Nhu cầu về một của cải là co' giới hạn. Ông viết: "Các nhu cầu và mong muốn của con người thì nhiều và thuộc các loại rất khác nhau, nhưng chúng thường thường bị hạn chế và co' khả năng được thỏa mãn" Thông thường, tính ích lợi của sản phẩm giảm cùng với số lượng cđ sẵn để thỏa mãn nhu cầu. Tổng ích lợi của nó tăng dich vu ke toan tron goi lên chậm hơn so với số lượng của no'. Lúc đo', nhu cầu mới được kích thích bởi những hoạt động mới sẽ thay thế.

Nếu một sản phẩm cố thể phục vụ những việc sử dụng khác nhau thì người có vật đó sẽ phân phối có theo cách sẽ thu được lợi ích giới hạn như nhau trong mọi trường hợp. Việc sử dụng nó có thể cho là hiện tại, hoặc cho là tương lai. Tuy nhiên, cần phải chú ý đến sự không chác chắn và tính đến tình hình là những ham thích hiện, tại khác với những ham thích tương lai. Mỗi người khác nhau không hy vọng và dự tính tương lai theo cùng một cách. Qui luật chung của cầu là số lượng cầu càng lớn thì giá cả càng phải nhỏ. Với giá này, số lượng được £ung co' thể tìm được người mua. Nhưng lòng thèm muốn một vật co' thể bị thay đổi bởi sự giảm giá một hàng ho'a trong cạnh tranh. 

Sự co giãn của cầu được gọi là mạnh hay yếu tùy theo số lượng nhu cầu tăng nhiều hay ít khi giá cả hàng ho'a đó giảm đi. Ông nói: một sự giảm bớt 1/10 của giá có thể làm tăng số lượng hàng hóa bán ra lên 1/20 hay 1/4 hay gấp đôi". Cầu co giãn mạnh khi một sự giảm xuống của giá cả làm cho tốc độ hàng bán ra tăng với tốc độ lớn hơn tốc độ giảm giá. Những vật nhất định có sự co giãn về cầu khác nhau. Đồng thời, sự co giãn của cầu thay đổi theo thời gian do sự thay đổi hoạt động kinh tế và các điều kiện của no'.

Chúng tôi thường xuyên update nội dung liên quan đến Cẩm nang tại đây và còn rất nhiều tại website http://taigamedidong247.com

Filed in: Cẩm nang Tags: , ,

You might like:

Thu hút và giữ khách hàng (P4) Thu hút và giữ khách hàng (P4)
Thu hút và giữ khách hàng (P4) Thu hút và giữ khách hàng (P4)
Kinh tế vĩ mô dự kiến hợp lí ở Mỹ Kinh tế vĩ mô dự kiến hợp lí ở Mỹ

Leave a Reply

Submit Comment
© 2017 Tải game di động. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.